vissza a kezdő oldalra

Tóth Erzsébet

Életrajzi adatok

Születési idő, hely
1956, Budapest
Munkakör
egyetemi tanársegéd
Érdeklődési terület
klasszikus és modern tibeti nyelv, buddhizmus, tibeti kultúra
Munkahelyek

1980–1986: orosz és angol nyelv oktatása általános iskolában, gimnáziumban, művelődési házban

1984–1988: Országos Széchényi Könyvtár, könyvtáros

1988–1993: MTA Könyvtára Keleti Gyűjtemény, könyvtáros

1994–2003: MTA Nyelvtudományi Intézete, Orientalisztikai Osztály, tudományos segédmunkatárs

2003–: ELTE Belső-ázsiai Tanszék, tanársegéd

Tanulmányok

1974–1980: orosz–angol szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, M.A.

1983–1986: Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma tibeti nyelvtanfolyamának hallgatója

1986–1992: tibeti szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, M.A., szakdolgozat címe: „Sántidéva: Bevezetés a megtisztuláshős életvitelébe című művének hagyománya a tibeti buddhizmusban”, bíráló tanár: dr. Terjék József egyetemi adjunktus

2002–2006: doktori hallgató, ELTE Belső-ázsiai Tanszék, Mongol nyelvészeti doktori program;
téma: „A buddhizmus története Mongóliában 17–19. századi tibeti nyelvű források alapján”
témaváltozás: „Mongol–tibeti nyelvi kapcsolatok”
témavezető: dr. Sárközi Alice c. egyetemi docens

Nyelvismeret
orosz, angol, modern és klasszikus tibeti, klasszikus mongol, halha
Oktatói tevékenység

1990–1992: klasszikus tibeti nyelv oktatása a Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiumának levelező nyelvtanfolyamán

1992–: megbízott előadó, nyelvészeti és művelődéstörténeti előadások és szemináriumok a Belső-ázsiai Tanszéken tibeti és mongol szakos hallgatók számára (heti 2–: 4 óra félévenként)

1996–2003: részvétel a Belső-ázsiai Tanszék és a Kelet-ázsiai Tanszék által szervezett „Buddhista vallástörténeti és vallásfilozófiai program”-ban

2003–: ELTE Belső-ázsiai Tanszék: tanársegéd (oktatott tanegységek: Klasszikus tibeti nyelvtan, Klasszikus tibeti szövegolvasás, Bevezetés a mai tibeti nyelvbe, Klasszikus mongol nyelv, Tibeti műveltség, Tibet története, Tibeti buddhizmus, Utak a megszabaduláshoz a tibeti buddhizmus irányzataiban, Tibeti filológia, Tibetisztikai szeminárium, Tibeti történeti források, Tibeti filológus szerzők, Buddhista terminológia, Tibeti nyelvtörténet, Tibeti irodalomtörténet, Elbeszélő szövegek, Sásztra-olvasás, Tibeti-mongol párhuzamos szövegek, Szakdolgozati szeminárium)

Szakmai gyakorlat

Részvétel hazai és külföldi konferenciákon:

1992: részvétel előadással a Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi rendezvényeken: Budapest, London, Róma, az előadások témája: Giorgi: Alphabetum Tibetanum – Kőrösi Csoma Sándor tibeti tanulmányainak első forrása

2002: 45th Permanent International Altaistic Conference, Budapest, az előadás címe: „Contribution of Professor Louis Ligeti to the investigation of the history of Buddhism in Mongolia”

2003: MTA Orientalisztikai Bizottság–ELTE Orientalisztikai Intézet, Orientalista Nap 2003, Budapest, az előadás címe: „A mongóliai buddhizmus történetének tibeti nyelvű forrásai”

vissza az oldal tetejére