vissza a kezdő oldalra

Dr. Birtalan Ágnes

Szakmai életrajz

Születési idő, hely
1961. április 7., Szekszárd
Munkakör
ELTE Belső-ázsiai Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető
Tanulmányok
1975–1979: gimnázium, német tagozat
1979–1985: ELTE BTK mongol filológia - orosz nyelv és irodalom - történelem szak (diploma mindhárom szakon 1985-ben)
1981–1982: Mongólia, Állami Egyetem (1 év)
1984: Leningrád, Zsdanov Egyetem, orosz és mongol nyelvi részképzés (5 hónap)
1985–1989: tudományos továbbképzési ösztöndíj (Belső-ázsiai Tanszék, Kara György professzor vezetésével)
1991: Bonn, Seminar für Zentralasiatische Studien und Sprachwissenschaft, mandzsu tanulmányok prof. M. Weiers vezetésével (ELTE Peregrinatio II.)
1992–1995: mandzsu tanulmányok Dr. U. Kőhalmi Katalin vezetésével
1996, 1997: négy és fél hónap koreai nyelvi és vallástörténeti tanulmányok, Szöul, Yonsei Egyetem (SEOUL Peace Prize alapítvány ösztöndíja)
2001, 2002: Universität Köln, Institut für Völkerkunde, etnológiai tanulmányok
Tudományos fokozatok, címek
1991: a nyelvtudomány kandidátusa (Egy századeleji ojrát népdalgyűjtemény műfajai és nyelve)
2001: habilitáció (ELTE, Tanulmányok a mongol sámánizmusról és népvallásról)
Ösztöndíjak, tudományos pályázatok
1991: ELTE Peregrinatio II.
1996, 1997: SEOUL Peace Prize alapítvány ösztöndíja, Szöul, Yonsei Egyetem
2001–2003: Széchenyi István ösztöndíj
2000–2001: Humboldt ösztöndíj (Universität Köln, Institut für Völkerkunde)
OTKA, stb.: témavezetés: F (7071), T 0 32087 (mongol népdalkutatás), 020006 (mongol mitológiai kutatás); AMFK 386/94 (jegyzetírás) AMFK 7/96 (expedíciós anyagok feldolgozása); FKFP 0850/1997 (expedíciós kutatások); a brit Stein ösztöndíj 2005 (hagyományos mongol műveltség)
Munkahelyek
1985–1989: Magyar Tudományos Akadémia, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
1990–1993: ELTE Belső-ázsiai Tanszék, tanársegéd
1993– :ELTE Belső-ázsiai Tanszék, egyetemi docens
1998–1999: ELTE Belső-ázsiai Tanszék, egyetemi docens, megbízott tanszékvezető
2000– : ELTE Belső-ázsiai Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető
Oktatási tevékenység
ELTE BELSŐ-ÁZSIAI TANSZÉK
modern mongol (halha) nyelvtan (1985 ), klasszikus mongol nyelvtan (1987), burját nyelv (1993 ), bevezetés a mongolisztikába (1985–), mongol nyelvtörténet (1990), a korai Belső-Ázsia története (1990–1994), a Nagy mongol birodalom története (1993 ), hagyományos mongol műveltség (1992 ), ojrát ás kalmük nyelv (1992 ), mai mongol nyelv nem szakosoknak (1995 ), mongol folklór (1993 ), belső-ázsiai és mongol buddhizmus (1997 ), sámánizmus és népvallás (1997 ), koreai buddhizmus (1997 ), koreai sámánizmus (1998 )

ELTE NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA, MONGOL NYELVÉSZET PROGRAM
1993–: oktatás, témavezetés (eddig sikeresen megvédett 4 disszertáció

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM, BTK TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
1994–1998 A Nagy mongol birodalom története (évi egy szemeszter)

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA
1994–1995 Belső-ázsiai és mongol buddhizmus

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
2000 Oriental Religions in Eastern and Central Europe. Multiculturalism and Renaissance nyári egyetem vezető oktatója
2004, 2005 CEU nyári egyetem meghívott oktatója

UNIVERSITÄT KÖLN, INSTITUT FÜR VOLKERKUNDE 2001 előadások közösen dr. Omar Dilurattal prof. Ulla Johansen vezetése alatt (A sámánizmus aspektusai)

Oktatásszervezés, programfejlesztés
1990 az A-szakos mongolisztikai képzési rendszer kidolgozása az ELTE-n
mongolisztikai PhD képzési rendszer kidolgozása az ELTE-n
1996– :az ELTE Buddhista vallástörténeti és filozófiai programjának megszervezése (azóta társvezetése)
1997– :az ELTE Koreai nyelvi és országismereti programjának megszervezése (azóta vezetése)
2000: Oriental Religions in Eastern and Central Europe. Multiculturalism and Renaissance című nyári egyetem vezetője (Central European University SUN, Budapest)
2005: a bolognai rendszerben a mongol BA, valamint a mongol, buddhista, délkelet-ázsiai és koreai minor szakok kidolgozása (ELTE)
Kutatói tevékenység

kutatási terület: belső-ázsiai filológia, mongolisztika, mongol folklór, hitvilág, mongol nyelvjárási tanulmányok, koreai vallások

1983–1985: közreműködés a mongol-magyart szótár előkészítő munkálataiban
1986–1991: mongol népköltészeti és nyelvészeti kutatások (kandidátusi disszertáció témája is)
1987: két és fél hónap terepmunka Belső-Mongóliában és kínai Turkesztánban
1991–1999: évenkénti terepmunka Mongóliában a Magyar-Mongol Nyelvjárás- és Népi Műveltségkutató Expedíció keretében, anyaggyűjtés a nyugat- és észak-mongóliai nomádok között
1991– : az expedíciós anyagok folyamatos feldolgozása, kiadása
1992–1993: mongol nyelvű források fordítása és előkészítése a hamburgi Institut für Asienkunde kiadványához (Thomas Hoppe, Die ethnischen Gruppen Xinjiangs. Hamburg 1995)
1999: terepmunka Burjátiában, sámánanyagok gyűjtése
1996– : mongol mitológiai kutatások
Tudományszervezés, egyéb szakmai tevékenység

konferenciaszervezés: 33. PIAC konferencia előkészítésében és az azt követő kiadvány szerkesztésében, kiadásában; Discovery of Shamanic Heritage nemzetközi szimpózium.

nemzetközi együttműködés szervezése: az Oroszországi Tudományos Akadémia Burját Filiáléjában, nemzetközi együttműködés előkészítése

Szerkesztőségi, szervezeti tagságok

Kőrősi Csoma Társaság, választmányi tag
MTA Orientalisztikai Bizottság
International Association for Mongolian Studies (IAMS), titkársági tag
Societas Uralo-Altaica
Vallástudományi Társaság, alelnök
Keletkutatás, szerkesztőbizottsági tag
ELTE BTK Kari Tanács (–2004)
Magyar-Mongol Baráti Társaság, főtitkár
Magyar-Thai Társaság, alelnök

1996– :az Őseink nyomán Belső-Ázsiában expedíciós tanulmánykötet-sorozat szerkesztése
2000– :az Orientalista Nap tanulmánykötet-sorozat szerkesztése (Yamaji Masanorival közösen)
2002– :a Series Lectionum Studiorumque Instituti Asiae Interioris sorozat szerkesztése
2002– :Mongolian Cultural Studies (Köln), szerkesztőbizottsági tag
2005– : Inner Asia (Cambridge), tanácsadó bizottsági tag
Kitüntetések, díjak
2000: Kőrösi Csoma díj
2005: a kiemelkedő fiatal mongolisták számára Mongólia elnöke, N. Bagabandi által alapított és átadott mongol állami kitüntetés
Fontosabb konferenciák (meghívott résztvevő)
1987 V. Nemzetközi Mongolisztikai Kongresszus Ulánbátor (az előadás megjelent)
1988: Fiatal mongolisták konferenciája Ulánbátor (előadás; kötet nem jelent meg)
1989: Dzsangar eposz konferencia Elista (Oroszország) (előadás)
1990: 33rd PIAC (Permanent International Altaistic Conference) Budapest (az előadás megjelent)
1991: 4th ESCAS (European Seminar on Central Asian Studies) Bamberg (az előadás megjelent)
1992: VI. Nemzetközi Mongolisztikai Kongresszus (előadás)
1992: 35th PIAC Taipei (az előadás megjelent)
1993: 36th PIAC Almati (előadás; kötet nem jelent meg)
1993: 2nd Conference of the International Society for Shamanic Research Budapest (előadás)
ISSR (Intrnational Studies for Shamanic Researches) Budapest (előadás)
1995: 38th PIAC Kawasaki (az előadás megjelent)
1995: 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies Seggau (Graz) (az előadás megjelent)
1996: 39th PIAC Szeged (előadás; később az expedíciós kötetünkben jelent meg)
1997: VII. Nemzetközi Mongolisztikai Kongresszus Ulánbátor (előadás)
1998: 8th Seminar of the International Association for Tibetan Studies Bloomington (előadás; később a Shaman-ban jelent meg 2001-ben)
1998: Keleti források digitalizálása Zvenigorod (Moskva) (előadás)
2000: Mikrokozmosz – makrokozmosz Budapest (az előadás megjelent)
2001: 6th Conference of the International Society for Shamanic Research, Viljandi, Estonia (előadás; kötet nem jelent meg, a tanulmány megjelent a Shaman-ban 2004)
2001: 44th PIAC Bonn (az előadás megjelent)
2002: 45th PIAC Budapest (az előadás megjelent)
2002: Die ural-altaischen Völker. Identität im Wandel zwischen Tradition und Moderne. Symposiums der Societas Uralo-Altaica ( az előadás megjelent)
2002: Internationale Symposium zum Tshingis-Khan-Altar Köln (előadás; kötet nem jelent meg)
2003: Samanizmus – Magyar Néphit – Európai Néphit Budapest (az előadás megjelenés alatt)
2004: Medieval Nomads Szeged (az előadás megjelent)
2006: 49th PIAC Berlin (az előadás megjelenés alatt)
2007: 3. Tage der Kultur- und Sozialanthropologie Wien (előadás kiadvány nem készül)
7th ISSR Budapest (az előadás megjelenés alatt)
2nd Mediavel Nomads Jászberény (az előadás megjelenés alatt)

vissza az oldal tetejére